Holistisk behandling med dig i centrum. Her er tid og plads til at mærke efter og være dig selv.
Vilkår

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle produkter og ydelser leveret af Det Grønne Liv. 
Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået anden skriftlig aftale mellem dig som køber og Det Grønne Liv.

Leveringstidspunkt: Levering anses for sket, når forbrugeren:
Møder op til behandlingen/kurset/retreatet.
Melder afbud til retreatet/kurset efter tilmeldingsfristens udløb eller udebliver fra behandlingen uden at melde afbud.
Forsendelse af gavekort sker på e-mail indenfor 24 timer fra bestilling eller afhentes i klinikken efter aftale: Det Grønne Liv, Kastrupvej 90, 5. tv., 2300 København S.
Risikoen for produkter og ydelser købt i Det Grønne Liv overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.

Reklamation:
Eventuelle fejl eller mangler ved levering fra Det Grønne Liv skal påberåbes i rimelig tid efter, at du har opdaget dem.
Du har pligt til at angive og på forlangende vise, hvordan fejlen eller manglen ytrer sig. Hvis du opdager en fejl eller mangel, skal du hurtigt rette henvendelse til Det Grønne Liv.
Du kan som udgangspunkt kun klage over fejl, der viser sig senest to år efter, varen er leveret.
For varer med begrænset holdbarhed, er din klagemulighed afgrænset af den holdbarhedsperiode, Det Grønne Liv har stillet dig i udsigt.

Pris og betaling:
I Det Grønne Liv kan du bestille produkter og ydelser online og betale med bankoverførsel eller MobilePay (i klinikken).
Ved afhentning/behandling i klinikken er det endvidere muligt at betale kontant mod forudgående aftale (jeg har ikke byttepenge liggende).

Fortrydelsesret:
Det Grønne Liv giver som udgangspunkt 14 dages fortrydelsesret, gældende fra leveringstidspunktet. I tilfælde af, at tilmeldingsfristen overskrides i denne 14 dages fortrydelsesperiode, er det dog tilmeldingsfristen, der gælder som fortrydelsesfrist.
Du har pligt til at returnere en vare i væsentlig samme stand og mængde, som den er modtaget.
Du skal selv afholde de omkostninger, der er forbundet med at returnere varen.

Persondatapolitik hos Det Grønne Liv

Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Det Grønne Liv.

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.


Oplysninger vi indsamler

Det Grønne Liv indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Opretter dig som kunde vores hjemmeside


Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.detgroenneliv.dk er Det Grønne Liv, Kastrupvej 90, 5. tv., 2300 København S, cvr nr. 25378849


Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller den ydelse, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt til brug for bedømmelse på trustpilot.dk

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 3 år efter, at du har modtaget din vare eller ydelse.


Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Vi har vores hjemmeside hos Dandomain , som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i Dandomains datacentre.

Vi anvender eksterne virksomheder som leverandører for at levere vores ydelser bedst muligt. Disse eksterne leverandører er databehandlere og behandler i visse tilfælde personoplysninger i forbindelse med deres levering af ydelser til os. Vores databehandlere behandler kun personoplysninger efter vores instruks og i overensstemmelse med lovgivningens krav til databehandlere.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.


Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:
• At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
• At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse .